top of page

Kattoturva varmistaa turvallisen lumenpudotuksen


Turvallista lumenpudotusta kerrostalojen katoilta säätelevät monet pykälät ja määräykset. Kattoturvasta ja sen vuosittaisista huolloista vastaavat viime kädessä kiinteistöjen omistajat, kuten asunto-osakeyhtiöt.


Ammattilainen voi kieltäytyä kiipeämästä katolle, jos kiinteistön kattoturvassa on puutteita. Kiinteistön omistaja on vastuussa siitä, että huollettaville alueille on turvallinen kulkutie ja kattoturva on asianmukaisesti huollettu. Kattoturvatuotteiden, kuten tikkaiden, kattosiltojen ja lumiesteiden, tarkastus ja huolto pitää tehdä Euronormin EN516:2006 mukaan 12 kuukauden välein. Jos tapahtuu onnettomuus, ja kattoturvassa huomataan puutteita, kiinteistön omistaja on vastuussa tapahtuneesta ja on siten myös vahingonkorvausvelvollinen.


Varaa kattoturvan huolto tästä


Säädökset ja asetukset

Ensinnäkin kohde on rakennettava siten, ettei sen käyttöön, huoltoon tai ylläpitoon liity tapaturman tai onnettomuuden vaaraa. Ympäristöministeriön asetuksessa määritellään, että katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille ja muille säännöllistä käyntiä edellyttäville rakennusosille on oltava turvallinen kulkutie. Yli 9 metriä korkeissa rakennuksissa täytyy olla kiinnitysrakenteet turvaköysille, ja katolle on päästävä kulkemaan myös sisäkautta.


Yli 1:8 kaltevalla katolla on oltava kattosilta, lapetikkaat, kattoportaat, askeltasot tai jalkatuet. Kaikkien osien tulee kestää turvaköyden varaan putoavan henkilön paino. Jos kattokulma on yli 1:1,5 on kattokulkutie varustettava kiskolla, vaijerilla tai kaiteella.


Katolla on pystyttävä liikkumaan turvallisesti.


Maankäyttö- ja rakennuslaki sanelee, että rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennusvalvontaviranomainen voi ennen korjauskehotusta pyytää nähtäväkseen rakennuksen kuntotutkimuksen, josta selviää tehdyt korjaustoimenpiteet.


Järjestyslaki määrittelee, että rakennuksen omistajan on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta putoava lumi tai jää aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Lumiesteet asennetaan vähintään sisäänkäyntien, kulkuväylien sekä talvikäytössä olevien oleskelu- ja leikkialueiden kohdille sekä korkeille katoille. Pelastuslaki toteaa, että “tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.”


Kattoturva pitää huoltaa 12 kk välein.


Kuva: Jyrkkä kohde, jossa ei ole lainkaan turvaköyden kiinnitysrakenteita.


Kattoturvan tarkastus ja huolto KattoHoivalta

Kattoturvan voi huoltaa ja tarkastaa ennen lumien tuloa. Ota yhteyttä, ja tiedustele vapaita aikoja, sillä lumenpudotuskausi lähestyy. Voit myös laatia kanssamme kätevän kausihuoltosopimuksen, jolloin teemme tarkastukset sovitusti 12 kuukauden välein. Toimimme Espoossa ja koko pääkaupunkiseudun alueella.Comments


bottom of page