top of page

Listasimme tärkeimmät huoltotoimet, joilla varmistetaan taloyhtiön kattojen kunto keväisin

Kattojen kunnon tarkistus on tärkeä ammattilaisen tekemä kevätrutiini, jonka avulla varmistetaan, että lumi ja jää eivät ole talven mittaan vaurioittaneet kattoa tai sen osia. KattoHoivan asiantuntijat kokosivat taloyhtiöille listan tärkeimmistä seikoista, jotka on syytä huomioida katon huollossa keväisin.1. Katto ja sen varusteet kannattaa tarkastaa lumen ja jäämassojen aiheuttamien vaurioiden varalta. Kattopintojen, kattokaivojen, kourujen ja muiden osien kunto on hyvä käydä läpi huolellisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumien varalta. Tarkastuksessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota liitoksiin, saumoihin, tuuletusputkiin ja muihin läpivienteihin, jotta löydetään mahdolliset vuotoriskit ajoissa.

2. Kourut, syöksyputket ja kattokaivot on syytä puhdistaa roskista, jotta sadevesi ei jää seisomaan katon päälle. Tämä toimenpide kannattaa teettää keväisin ja syksyisin etenkin silloin, jos kiinteistön ympäristössä kasvaa paljon puita, jotka varistavat lehtiä tai neulasia katolle.

3. Samalla kannattaa poistaa myös katolta roskat ja sammalet, jotta ne eivät tuki kattokaivoja ja rapauta kattopintaa. Sammalen poistaminen on normaalisti osa kesäistä katon huoltoa esimerkiksi pinnoitustöiden ohella, mutta sammaleen ja muun kasvuston poisto voidaan suorittaa myös itsenäisenä työnään.

4. Kattoturvatuotteet on syytä huoltaa lain edellyttämällä tavalla, jotta niiden turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja työskentely katolla on turvallista.

5. Mahdollisten kattoluukkujen kunto ja turvallisuus on syytä tarkistaa säännöllisesti. Kattoluukun on avauduttava ja sulkeuduttava kunnolla, ja sen turvallisuutta on syytä varmistaa esimerkiksi turvaketjuilla tai saranoilla.

6. Kattopellitykset ja räystäiden kunto on hyvä käydä läpi ja korjauttaa tarvittaessa, jotta sadevesi ei pääse kastelemaan rakenteita.

7. Katon yläpohjan tuuletus on tärkeä huomioida, jotta kosteus ei pääse kerääntymään katon alle.

8. Jos katolla ilmenee suurempia puutteita kausihuollon yhteydessä, voi kyseeseen tulla kuntoarvion tilaus. Kuntoarvion yhteydessä asiakas saa viiden vuoden korjaussuunnitelman sekä kustannusarvion esitetyille huoltotoimille.
Comments


bottom of page